Contact Information

Address:
Flat 1, 11/F., Block B, Hi-Tech Industrial Centre, 491-501 Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
Contact person:
Mr William Leung
Telephone:
(852) 2951 9960
Fax:
(852) 2951 9961
Address:
No.8, Shui Bian Industrial Zone, Hengli, Dong Guan, Guang Dong, China
Contact person:
Mr William Leung
Telephone:
(86)769 8379 5333
Fax:
(86)769 8379 5336